Biatain

BeliebtheitName ↑Name ↓Preis ↑Preis ↓
Aponeos Choice
Biatain Alginate Ag Kompressen 10x10 cm mit Silber
Abbildung: Biatain Alginate Ag Kompressen 10x10 cm mit Silber Verband, 10 St PZN 01406833
PZN: 01406833
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2327,27 €
163,55 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Alginate Ag Kompressen 5x5 cm mit Silber
Abbildung: Biatain Alginate Ag Kompressen 5x5 cm mit Silber Verband, 10 St PZN 01406448
PZN: 01406448
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2105,54 €
56,45 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Schaumverband 20x20 cm nicht haftend
Abbildung: Biatain Schaumverband 20x20 cm nicht haftend Verband, 5 St PZN 00975546
PZN: 00975546
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2477,24 €
225,29 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Contact Silikon Kont.auflage 10x18 cm n.haft.
Abbildung: Biatain Contact Silikon Kont.auflage 10x18 cm n.haft. Verband, 10 St PZN 15628750
PZN: 15628750
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2332,16 €
167,75 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Contact Silikon Kont.auflage 7,5x10 cm n.haft.
Abbildung: Biatain Contact Silikon Kont.auflage 7,5x10 cm n.haft. Verband, 10 St PZN 15628738
PZN: 15628738
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,85 €
75,89 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Contact Silikon Kont.auflage 5x7,5 cm n.haft.
Abbildung: Biatain Contact Silikon Kont.auflage 5x7,5 cm n.haft. Verband, 10 St PZN 15628715
PZN: 15628715
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP290,53 €
46,19 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Lite Schaumverband 5x5 cm
Abbildung: Biatain Silicone Lite Schaumverband 5x5 cm Verband, 5 St PZN 11485986
PZN: 11485986
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP244,65 €
23,69 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Schaumverband 12,5x12,5 cm
Abbildung: Biatain Silicone Schaumverband 12,5x12,5 cm Verband, 10 St PZN 03879702
PZN: 03879702
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2435,94 €
213,55 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Schaumverband 10x10 cm
Abbildung: Biatain Silicone Schaumverband 10x10 cm Verband, 10 St PZN 03879292
PZN: 03879292
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2260,22 €
132,65 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Ag Schaumverband Sakrum 23x23 cm
Abbildung: Biatain Ag Schaumverband Sakrum 23x23 cm Verband, 5 St PZN 06155933
PZN: 06155933
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2587,09 €
389,09 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Super selbst-haftend Superabs.15x15 cm
Abbildung: Biatain Super selbst-haftend Superabs.15x15 cm Verband, 10 St PZN 01403496
PZN: 01403496
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2465,71 €
308,89 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Schaumverband 10x10 cm nicht haftend
Abbildung: Biatain Schaumverband 10x10 cm nicht haftend Verband, 10 St PZN 00568232
PZN: 00568232
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2259,82 €
132,15 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Schaumverband Ferse 19x20cm
Abbildung: Biatain Schaumverband Ferse 19x20cm Verband, 5 St PZN 01532006
PZN: 01532006
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2373,54 €
224,19 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Fiber 10x12 cm Faserverband
Abbildung: Biatain Fiber 10x12 cm Faserverband Verband, 10 St PZN 15628566
PZN: 15628566
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2393,39 €
172,45 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Ag Schaumverband 15x15 cm
Abbildung: Biatain Silicone Ag Schaumverband 15x15 cm Verband, 5 St PZN 11033497
PZN: 11033497
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2480,29 €
258,65 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Schaumverband Sakrum 17x17 cm
Abbildung: Biatain Schaumverband Sakrum 17x17 cm Verband, 5 St PZN 01883355
PZN: 01883355
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2423,43 €
223,35 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Ag Schaumverband 20x20cm nicht haftend
Abbildung: Biatain Ag Schaumverband 20x20cm nicht haftend Verband, 5 St PZN 06155399
PZN: 06155399
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2736,30 €
363,35 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Ibu Schaumverband 20x20 cm nicht haftend
Abbildung: Biatain Ibu Schaumverband 20x20 cm nicht haftend Verband, 5 St PZN 04808526
PZN: 04808526
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2572,17 €
278,75 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Ag Schaumverband 10x20cm nicht haftend
Abbildung: Biatain Ag Schaumverband 10x20cm nicht haftend Verband, 5 St PZN 06155034
PZN: 06155034
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2489,01 €
242,05 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Ag Schaumverband 17,5x17,5 cm
Abbildung: Biatain Silicone Ag Schaumverband 17,5x17,5 cm Verband, 5 St PZN 03880757
PZN: 03880757
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2604,01 €
290,69 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Alginate Ag Kompressen 5x5 cm mit Silber
Abbildung: Biatain Alginate Ag Kompressen 5x5 cm mit Silber Verband, 30 St PZN 01406431
PZN: 01406431
Verband, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2292,44 €
150,29 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Alginate Ag Tamponade 3x44 cm mit Silber
Abbildung: Biatain Alginate Ag Tamponade 3x44 cm mit Silber Verband, 10 St PZN 01406885
PZN: 01406885
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2543,35 €
310,25 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Ag Schaumverband 15x15cm nicht haftend
Abbildung: Biatain Ag Schaumverband 15x15cm nicht haftend Verband, 5 St PZN 06155353
PZN: 06155353
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2501,65 €
248,25 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Ibu Schaumverband 10x20 cm sanft haftend
Abbildung: Biatain Ibu Schaumverband 10x20 cm sanft haftend Verband, 5 St PZN 04808561
PZN: 04808561
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2360,32 €
216,89 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Schaumverband Sakrum 23x23 cm selbst haft.
Abbildung: Biatain Schaumverband Sakrum 23x23 cm selbst haft. Verband, 5 St PZN 01360373
PZN: 01360373
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2497,06 €
274,65 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Ag Schaumverband 10x20 cm
Abbildung: Biatain Silicone Ag Schaumverband 10x20 cm Verband, 5 St PZN 13704518
PZN: 13704518
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2520,88 €
260,25 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Ag Schaumverband Sakr.klein 15x19 cm
Abbildung: Biatain Silicone Ag Schaumverband Sakr.klein 15x19 cm Verband, 5 St PZN 13704607
PZN: 13704607
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2569,29 €
274,55 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Alginate Ag Kompressen 15x15 cm mit Silber
Abbildung: Biatain Alginate Ag Kompressen 15x15 cm mit Silber Verband, 10 St PZN 01406856
PZN: 01406856
Verband, 10 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2637,58 €
328,95 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Schaumverband Sakrum groß 25x25 cm
Abbildung: Biatain Silicone Schaumverband Sakrum groß 25x25 cm Verband, 5 St PZN 11486052
PZN: 11486052
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2513,78 €
249,99 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Biatain Silicone Ag Schaumverband Ferse 18x18 cm
Abbildung: Biatain Silicone Ag Schaumverband Ferse 18x18 cm Verband, 5 St PZN 13704530
PZN: 13704530
Verband, 5 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2547,88 €
328,05 €
Artikel verfügbar
Nach oben