Similiaplex

BeliebtheitName ↑Name ↓Preis ↑Preis ↓
Aponeos Choice
Scrophularia Similiaplex Tropfen
Abbildung: Scrophularia Similiaplex Tropfen Tropfen, 50 ml PZN 01354438
PZN: 01354438
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Aesculus Similiaplex Tropfen
Abbildung: Aesculus Similiaplex Tropfen Tropfen, 50 ml PZN 01349816
PZN: 01349816
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Acidum oxalicum Similiaplex
Abbildung: Acidum oxalicum Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 00278563
PZN: 00278563
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Solidago Similiaplex Tropfen
Abbildung: Solidago Similiaplex Tropfen Tropfen, 50 ml PZN 05463785
PZN: 05463785
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP221,53 €
18,15 €
(363,00 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Colocynthis Similiaplex Tabletten
Abbildung: Colocynthis Similiaplex Tabletten Tabletten, 100 St PZN 07568471
PZN: 07568471
Tabletten, 100 St
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP224,97 €
20,15 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Secale cornutum Similiaplex
Abbildung: Secale cornutum Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 03829236
PZN: 03829236
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP221,53 €
16,99 €
(339,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Conium Similiaplex Tropfen
Abbildung: Conium Similiaplex Tropfen Tropfen, 50 ml PZN 01351931
PZN: 01351931
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,79 €
(315,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
China Similiaplex
Abbildung: China Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 01351405
PZN: 01351405
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Arnica Similiaplex
Abbildung: Arnica Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 03829124
PZN: 03829124
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Ruta Similiaplex Tropfen
Abbildung: Ruta Similiaplex Tropfen Tropfen, 50 ml PZN 06886708
PZN: 06886708
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Carduus marianus Similiaplex Tabletten
Abbildung: Carduus marianus Similiaplex Tabletten Tabletten, 100 St PZN 01671446
PZN: 01671446
Tabletten, 100 St
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP224,97 €
20,15 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Calcium phosphoricum Similia
Abbildung: Calcium phosphoricum Similia Tropfen, 50 ml PZN 01351003
PZN: 01351003
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
16,25 €
(325,00 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Pancreatinum Similiaplex Tro
Abbildung: Pancreatinum Similiaplex Tro Tropfen, 100 ml PZN 02068321
PZN: 02068321
Tropfen, 100 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP234,50 €
28,05 €
(280,50 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Okoubaka Similiaplex
Abbildung: Okoubaka Similiaplex Flüssigkeit, 50 ml PZN 00336906
PZN: 00336906
Flüssigkeit, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Cantharis Similiaplex Tropfe
Abbildung: Cantharis Similiaplex Tropfe Tropfen, 50 ml PZN 01351078
PZN: 01351078
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Rhus toxicodendron Similiaplex
Abbildung: Rhus toxicodendron Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 00278669
PZN: 00278669
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Populus Similiaplex
Abbildung: Populus Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 01353901
PZN: 01353901
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,79 €
(315,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Gelsemium Similiaplex Tropfe
Abbildung: Gelsemium Similiaplex Tropfe Tropfen, 50 ml PZN 03833752
PZN: 03833752
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Ambra Similiaplex
Abbildung: Ambra Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 03833580
PZN: 03833580
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP221,53 €
16,99 €
(339,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Sepia Similiaplex Tabletten
Abbildung: Sepia Similiaplex Tabletten Tabletten, 100 St PZN 07568608
PZN: 07568608
Tabletten, 100 St
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP224,97 €
20,15 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Phaseolus Similiaplex
Abbildung: Phaseolus Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 01353717
PZN: 01353717
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Nux vomica Similiaplex Tropfen
Abbildung: Nux vomica Similiaplex Tropfen Tropfen, 100 ml PZN 02525681
PZN: 02525681
Tropfen, 100 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP234,50 €
29,05 €
(290,50 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Carbo Similiaplex Tropfen
Abbildung: Carbo Similiaplex Tropfen Tropfen, 50 ml PZN 01351138
PZN: 01351138
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP221,53 €
16,99 €
(339,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Hyoscyamus Similiaplex Tropfen
Abbildung: Hyoscyamus Similiaplex Tropfen Tropfen, 50 ml PZN 00278735
PZN: 00278735
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP219,99 €
15,89 €
(317,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Mercurius solubilis Similiaplex Tabletten
Abbildung: Mercurius solubilis Similiaplex Tabletten Tabletten, 100 St PZN 05463762
PZN: 05463762
Tabletten, 100 St
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP224,97 €
20,15 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Solidago Similiaplex Tropfen
Abbildung: Solidago Similiaplex Tropfen Tropfen, 100 ml PZN 05463791
PZN: 05463791
Tropfen, 100 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP234,50 €
28,85 €
(288,50 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Millefolium Similiaplex Trop
Abbildung: Millefolium Similiaplex Trop Tropfen, 50 ml PZN 01353522
PZN: 01353522
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP221,53 €
20,05 €
(401,00 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Pancreatinum Similiaplex Tro
Abbildung: Pancreatinum Similiaplex Tro Tropfen, 50 ml PZN 02068309
PZN: 02068309
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP221,53 €
16,99 €
(339,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Leptandra Similiaplex
Abbildung: Leptandra Similiaplex Tropfen, 50 ml PZN 01353232
PZN: 01353232
Tropfen, 50 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP221,53 €
16,99 €
(339,80 €/1 l)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Zincum Similiaplex Tropfen
Abbildung: Zincum Similiaplex Tropfen Tropfen, 100 ml PZN 02525913
PZN: 02525913
Tropfen, 100 ml
, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Pflichtangaben
MRP234,50 €
29,05 €
(290,50 €/1 l)
Artikel verfügbar
Nach oben