Hepathromb

BeliebtheitName ↑Name ↓Preis ↑Preis ↓
Aponeos Choice
Hepathromb Creme 60.000 I.E.
Abbildung: Hepathromb Creme 60.000 I.E. Creme, 100 g PZN 04470168
PZN: 04470168
Creme, 100 g
, Esteve Pharmaceuticals GmbH
Pflichtangaben
MRP220,40 €
16,09 €
(160,90 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Hepathromb Creme 30.000 I.E.
Abbildung: Hepathromb Creme 30.000 I.E. Creme, 100 g PZN 04090218
PZN: 04090218
Creme, 100 g
, Esteve Pharmaceuticals GmbH
Pflichtangaben
MRP213,65 €
10,29 €
(102,90 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Hepathromb Creme 60.000 I.E.
Abbildung: Hepathromb Creme 60.000 I.E. Creme, 150 g PZN 07347882
PZN: 07347882
Creme, 150 g
, Esteve Pharmaceuticals GmbH
Pflichtangaben
MRP234,58 €
28,29 €
(188,60 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Hepathromb Creme 30.000 I.E.
Abbildung: Hepathromb Creme 30.000 I.E. Creme, 50 g PZN 04909144
PZN: 04909144
Creme, 50 g
, Esteve Pharmaceuticals GmbH
Pflichtangaben
MRP211,21 €
8,79 €
(175,80 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Hepathromb Creme 30.000 I.E.
Abbildung: Hepathromb Creme 30.000 I.E. Creme, 150 g PZN 07347876
PZN: 07347876
Creme, 150 g
, Esteve Pharmaceuticals GmbH
Pflichtangaben
MRP223,98 €
18,85 €
(125,67 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Hepathromb Creme 60.000 I.E.
Abbildung: Hepathromb Creme 60.000 I.E. Creme, 50 g PZN 04909150
PZN: 04909150
Creme, 50 g
, Esteve Pharmaceuticals GmbH
Pflichtangaben
MRP216,48 €
13,19 €
(263,80 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Nach oben