ACTISORB

BeliebtheitName ↑Name ↓Preis ↑Preis ↓
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen Kompressen, 10 St PZN 01098774
PZN: 01098774
Kompressen, 10 St
, 3M Healthcare Germany GmbH
Pflichtangaben
MRP2200,21 €
56,39 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 9,5x6,5
Abbildung: Actisorb 220 Silver 9,5x6,5 Kompressen, 10 St PZN 01098768
PZN: 01098768
Kompressen, 10 St
, 3M Healthcare Germany GmbH
Pflichtangaben
MRP2144,11 €
82,09 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 19x10,5
Abbildung: Actisorb 220 Silver 19x10,5 Kompressen, 10 St PZN 01591167
PZN: 01591167
Kompressen, 10 St
, EMRA-MED Arzneimittel GmbH
Pflichtangaben
MRP2418,32 €
308,45 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 19x10,5
Abbildung: Actisorb 220 Silver 19x10,5 Kompressen, 10 St PZN 01666712
PZN: 01666712
Kompressen, 10 St
, EurimPharm Arzneimittel GmbH
Pflichtangaben
MRP2405,92 €
232,45 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen Kompressen, 50 St PZN 03012908
PZN: 03012908
Kompressen, 50 St
, 1001 Artikel Medical GmbH
Pflichtangaben
MRP2803,70 €
693,29 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen Kompressen, 10 St PZN 01591173
PZN: 01591173
Kompressen, 10 St
, EMRA-MED Arzneimittel GmbH
Pflichtangaben
MRP2184,08 €
126,35 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen Kompressen, 10 St PZN 16664860
PZN: 16664860
Kompressen, 10 St
, ACA Müller/ADAG Pharma AG
Pflichtangaben
MRP2171,21 €
140,49 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 6,5x9,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 6,5x9,5 cm steril Kompressen Kompressen, 10 St PZN 16664908
PZN: 16664908
Kompressen, 10 St
, ACA Müller/ADAG Pharma AG
Pflichtangaben
MRP2130,52 €
107,45 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 19x10,5
Abbildung: Actisorb 220 Silver 19x10,5 Kompressen, 10 St PZN 01098780
PZN: 01098780
Kompressen, 10 St
, 3M Healthcare Germany GmbH
Pflichtangaben
MRP2455,01 €
115,79 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen Kompressen, 10 St PZN 03012423
PZN: 03012423
Kompressen, 10 St
, 1001 Artikel Medical GmbH
Pflichtangaben
MRP2187,52 €
147,19 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 10,5x10,5 cm steril Kompressen Kompressen, 10 St PZN 01666706
PZN: 01666706
Kompressen, 10 St
, EurimPharm Arzneimittel GmbH
Pflichtangaben
MRP2188,30 €
94,95 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 9,5x6,5
Abbildung: Actisorb 220 Silver 9,5x6,5 Kompressen, 10 St PZN 01666729
PZN: 01666729
Kompressen, 10 St
, EurimPharm Arzneimittel GmbH
Pflichtangaben
MRP2139,13 €
79,25 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 6,5x9,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 6,5x9,5 cm steril Kompressen Kompressen, 10 St PZN 14032104
PZN: 14032104
Kompressen, 10 St
, B2B Medical GmbH
Pflichtangaben
MRP2139,91 €
101,55 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 9,5x6,5
Abbildung: Actisorb 220 Silver 9,5x6,5 Kompressen, 10 St PZN 03424143
PZN: 03424143
Kompressen, 10 St
, EMRA-MED Arzneimittel GmbH
Pflichtangaben
MRP2147,89 €
53,09 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Actisorb 220 Silver 6,5x9,5 cm steril Kompressen
Abbildung: Actisorb 220 Silver 6,5x9,5 cm steril Kompressen Kompressen, 10 St PZN 17163410
PZN: 17163410
Kompressen, 10 St
, CC Pharma GmbH
Pflichtangaben
MRP274,97 €
58,79 €
Artikel verfügbar
Nach oben