E

BeliebtheitName ↑Name ↓Preis ↑Preis ↓
Aponeos Choice
DHU Euphrasia C 30 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia C 30 Globuli Globuli, 10 g PZN 02898525
PZN: 02898525
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP211,50 €
8,95 €
(895,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia D 6 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia D 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 02890570
PZN: 02890570
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Echinacea HAB D 6 Globuli
Abbildung: DHU Echinacea HAB D 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 02890630
PZN: 02890630
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Echinacea HAB C 30 Globuli
Abbildung: DHU Echinacea HAB C 30 Globuli Globuli, 10 g PZN 04215772
PZN: 04215772
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP211,50 €
8,95 €
(895,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia D 12 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia D 12 Globuli Globuli, 10 g PZN 02898548
PZN: 02898548
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Echinacea HAB D 1 Globuli
Abbildung: DHU Echinacea HAB D 1 Globuli Globuli, 10 g PZN 02890392
PZN: 02890392
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,69 €
(869,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Eupatorium perfoliatum C 12
Abbildung: DHU Eupatorium perfoliatum C 12 Globuli, 10 g PZN 07167499
PZN: 07167499
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,95 €
(895,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia D 2 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia D 2 Globuli Globuli, 10 g PZN 04216607
PZN: 04216607
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,95 €
(895,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia D 30 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia D 30 Globuli Globuli, 10 g PZN 04216613
PZN: 04216613
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP211,50 €
8,95 €
(895,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Echinacea angustifolia D 12
Abbildung: Echinacea angustifolia D 12 Globuli, 10 g PZN 00908254
PZN: 00908254
Globuli, 10 g
, Dr.RECKEWEG & Co. GmbH
Pflichtangaben
MRP210,07 €
8,15 €
(815,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia C 6 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia C 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 04216582
PZN: 04216582
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,95 €
(895,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Echinacea HAB D 12 Globuli
Abbildung: DHU Echinacea HAB D 12 Globuli Globuli, 10 g PZN 02898181
PZN: 02898181
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia C 200 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia C 200 Globuli Globuli, 10 g PZN 04216599
PZN: 04216599
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP218,90 €
15,05 €
(1505,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia D 3 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia D 3 Globuli Globuli, 10 g PZN 02898531
PZN: 02898531
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Eucalyptus D 6 Globuli
Abbildung: DHU Eucalyptus D 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 07595456
PZN: 07595456
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP212,00 €
9,75 €
(975,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphorbium C 30 Globuli
Abbildung: DHU Euphorbium C 30 Globuli Globuli, 10 g PZN 04216464
PZN: 04216464
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP212,45 €
9,69 €
(969,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Echinacea HAB C 6 Globuli
Abbildung: DHU Echinacea HAB C 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 04215766
PZN: 04215766
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,69 €
(869,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Eupatorium perfoliatum D 6 G
Abbildung: DHU Eupatorium perfoliatum D 6 G Globuli, 10 g PZN 02890179
PZN: 02890179
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,69 €
(869,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Eupatorium perfoliatum D 12
Abbildung: DHU Eupatorium perfoliatum D 12 Globuli, 10 g PZN 02898465
PZN: 02898465
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphorbium D 6 Globuli
Abbildung: DHU Euphorbium D 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 04216487
PZN: 04216487
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP212,00 €
9,29 €
(929,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Eichhornia D 2 Globuli
Abbildung: DHU Eichhornia D 2 Globuli Globuli, 10 g PZN 07166985
PZN: 07166985
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP212,00 €
9,75 €
(975,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Eichhornia D 4 Globuli
Abbildung: DHU Eichhornia D 4 Globuli Globuli, 10 g PZN 07595367
PZN: 07595367
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP212,00 €
9,35 €
(935,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Echinacea HAB D 2 Globuli
Abbildung: DHU Echinacea HAB D 2 Globuli Globuli, 10 g PZN 02890765
PZN: 02890765
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Equisetum arvense D 6 Globuli
Abbildung: DHU Equisetum arvense D 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 07167186
PZN: 07167186
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP212,00 €
9,35 €
(935,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia C 12 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia C 12 Globuli Globuli, 10 g PZN 07167619
PZN: 07167619
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,69 €
(869,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Euphrasia D 6 Globuli
Abbildung: Euphrasia D 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 00908509
PZN: 00908509
Globuli, 10 g
, Dr.RECKEWEG & Co. GmbH
Pflichtangaben
MRP210,07 €
7,95 €
(795,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Euphrasia D 4 Globuli
Abbildung: DHU Euphrasia D 4 Globuli Globuli, 10 g PZN 02114305
PZN: 02114305
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Echinacea purpurea D 6 Globuli
Abbildung: DHU Echinacea purpurea D 6 Globuli Globuli, 10 g PZN 07166979
PZN: 07166979
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP212,00 €
9,35 €
(935,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Eupatorium perfoliatum C 30
Abbildung: DHU Eupatorium perfoliatum C 30 Globuli, 10 g PZN 02898459
PZN: 02898459
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP211,50 €
8,95 €
(895,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
DHU Echinacea HAB D 4 Globuli
Abbildung: DHU Echinacea HAB D 4 Globuli Globuli, 10 g PZN 01769636
PZN: 01769636
Globuli, 10 g
, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pflichtangaben
MRP210,98 €
8,65 €
(865,00 €/1 kg)
Artikel verfügbar
Für Sie empfohlen
Nach oben