Speedicath

BeliebtheitName ↑Name ↓Preis ↑Preis ↓
Aponeos Choice
Speedicath Compact Katheter Nelaton CH12 28692 Männer
Abbildung: Speedicath Compact Katheter Nelaton CH12 28692 Männer Katheter, 30 St PZN 06905021
PZN: 06905021
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,61 €
79,89 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Flex Ch 12
Abbildung: Speedicath Flex Ch 12 Katheter, 30 St PZN 11692679
PZN: 11692679
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,64 €
81,59 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Flex Ch 14
Abbildung: Speedicath Flex Ch 14 Katheter, 30 St PZN 11692685
PZN: 11692685
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,64 €
81,89 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Compact Plus Katheter CH12 28812
Abbildung: Speedicath Compact Plus Katheter CH12 28812 Katheter, 30 St PZN 05531506
PZN: 05531506
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,61 €
81,59 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Compact Set Nelaton CH12 Frauen
Abbildung: Speedicath Compact Set Nelaton CH12 Frauen Katheter, 20 St PZN 09773152
PZN: 09773152
Katheter, 20 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2163,27 €
106,19 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Compact Einmalkat
Abbildung: Speedicath Compact Einmalkat Katheter, 30 St PZN 04244822
PZN: 04244822
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,61 €
81,59 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Compact Plus Katheter CH14 28814
Abbildung: Speedicath Compact Plus Katheter CH14 28814 Katheter, 30 St PZN 05531512
PZN: 05531512
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,61 €
83,75 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Compact Eve Katheter CH 14
Abbildung: Speedicath Compact Eve Katheter CH 14 Katheter, 30 St PZN 10796371
PZN: 10796371
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2160,99 €
100,85 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Compact Einmalkat
Abbildung: Speedicath Compact Einmalkat Katheter, 30 St PZN 04244986
PZN: 04244986
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,61 €
81,59 €
Artikel verfügbar
Aponeos Choice
Speedicath Compact Einmalkat
Abbildung: Speedicath Compact Einmalkat Katheter, 30 St PZN 04245017
PZN: 04245017
Katheter, 30 St
, Coloplast GmbH
Pflichtangaben
MRP2145,61 €
81,59 €
Artikel verfügbar
Nach oben